Edustajistoryhmä DeeKu

DeeKu on Kuopion lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY:n) edustajistossa. Seuraavat edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2019. Jos olet kiinnostunut asettumaan ehdolle, ota yhteyttä DeeKun ryhmäpuheenjohtajaan (yhteystiedot alla)!

Kahden vuoden välein (parittomien vuosien marraskuun alussa) vaaleilla valittava 39-jäseninen edustajisto on ISYY:n ylin päättävä elin, jonka tehtävänä on palvella ylioppilaskunnan jäseniä sekä toimia yhdyssiteenä ja edunvalvojana opiskelijan arjessa. Edustajisto kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa, jommalla kummalla kampuksista (Kuopio tai Joensuu) tai videoyhteyden avulla, päättämään mm. ISYY:n toimintasuunnitelmasta ja budjetista, sääntömuutoksista sekä ISYY:n ehdokasasettelusta Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:in hallitukseen. Edustajiston kokoukset ovat kaikille ISYY:n jäsenille avoimia ja niitä voi seurata myös etänä livestriimattuna. Kokousajankohdat löytyvät ISYYn nettisivuilta.

Edustajiston jäsenet pääsevät vaikuttamaan laajasti opiskelijoiden asioihin kuten siihen, minkä suuruinen ylioppilaskunnan jäsenmaksu on ja mihin se käytetään. Edustajistossa toimiminen tarjoaa myös loistavan mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin sekä luoda verkostoja niin opiskelijaliikkeen sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Edustajistovaaleissa voi äänestää ja asettua ehdolle kuka tahansa ISYY:n jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon vaalien ajankohdan lukukaudelle. Edellisissä ISYY:n edustajistovaaleissa äänestysprosentti oli 30,16 %. Äänet lasketaan suhteellisesti ehdokaslistoittain ja DeeKu:n listalta varsinaiseksi edustajaksi pääsi edellisissä eli vuoden 2017 vaaleissa 41 äänellä. Yhteensä DeeKu sai 676 äänellään 7 paikkaa edustajistosta ja on Puolueettomien ryhmän ohella edustajiston suurin ryhmä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että edustajiston kokouksissa äänestystilanteissa DeeKu:lla on käytettävissään täysilukuisena paikalla ollessaan 7 ääntä 39 äänen kokonaismäärästä eli 17,95 % äänistä. Muut kuin varsinaisiksi edustajiksi valitut ehdokkaat ovat kaikki edustajiston varajäseniä, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksissa ja ryhmän varsinaisen edustajan ollessa poissa kokouksesta, kyseisen edustajistoryhmän seuraavaksi eniten ääniä saanut paikalla oleva varajäsen on kokouksessa äänioikeutettu. Varajäsenetkin ovat siis erittäin tärkeässä asemassa siinä, että kokouksiin saadaan paikalle täysilukuinen ryhmä (7 edustajaa) ja suurta edustajamäärää päästään hyödyntämään vaikuttamisessa. Käytännössä kaikki DeeKu:n listalla ehdokkaana olleet voivat olla yhtä lailla ryhmän toiminnassa mukana ja päästä edustamaan kokouksissa. Kokouksissa käsiteltävistä asioista keskustellaan ryhmän sisäisesti virtuaalisesti tai kasvotusten etukäteen ennen kokousta ja kokouksen aikana, mutta jokainen ryhmän jäsen saa kokouksen äänestyksissä tehdä lopullisen äänestyspäätöksensä omantuntonsa mukaan.

Edustajistotoimintaan voi lähteä mukaan vuosikurssista riippumatta eikä aiempaa kokemusta opiskelijakuntatoiminnasta vaadita! Varsinaisen edustajistotoiminnan lisäksi DeeKun kautta voit olla mukana esimerkiksi ideoimassa ja toteuttamassa lääkärivaikuttamiseen tai -johtamiseen liittyviä keskusteluiltoja tai vaikkapa ekskursiota Arkadianmäelle. Yhteistyötä pääsee tekemään paitsi muiden ISYYn edustajistoryhmien kanssa niin Suomen Medisiinariliiton SML:n ylioppilaskuntavaliokunta YAVA:n kautta myös muiden lääkiskaupunkien lääketieteen opiskelijoiden edustajistoryhmien kanssa ja jos innostusta riittää, niin projekteja voi puuhata muidenkin tahojen kuten KuoLOn, FimSICin, NLYn tai PSLYn kanssa. Jos sinua kiinnostaa opiskelijoiden hyvinvointi, edunvalvonta, ylioppilaskunnan toiminta ja tapahtumat, lääkäreiden yhteiskunnallinen vastuu tai ihan vaan hauskoihin ja fiksuihin opiskelutovereihin tutustuminen ja meemien teko, niin tule mukaan DeeKuilemaan ja asetu ehdolle syksyn edustajistovaaleissa!

Lisätietoja ja yhteydenotot: Deekun ryhmäpuheenjohtaja Teemu Zacheus teepuu(at)uef.fi