Edunvalvonta

Koposopo-tietovisa

Testaa tietosi normaalien yliopistoelämän ongelmien hoitamisessa!

 • Sait tentistä hylätyn. Käyt katsomassa tenttiäsi ja huomaat, että yksi esseesi on mielestäsi arvosteltu hyvin alakanttiin ja haluaisit kuulla arvostelijalta hänen kriteerinsä, ja miksi et saanut pisteitä mielestäsi hyvästä vastauksesta. Tarkastaja ei kuitenkaan suostu edes puhumaan kanssasi. Sinä
  1. Haukut tehtävän tarkastaneen pystyyn ja lähdet ovet paukkuen.
  2. Itket ja murehdit tentin hylsyä yksin.
  3. Otat yhteyttä kuolon koposopoihin siitä, miten asiassa nyt edetään. Asiaa voidaan viedä eteenpäin!
 • Sinulla on lennokkaita ideoita, miten lääketieteen koulutuksen rakennetta voitaisiin parantaa tai yksittäisiä kursseja hioa. Sinä
  1. Pidät ne sisälläsi ja valitat, koska kukaan ei osaa lukea ajatuksiasi ja ajaa näitä uudistuksia.
  2. Ehdotat ideoita vieraileville luennoitsijoille ja muille henkilöille, jotka eivät ole kurssin johtajia.
  3. Annat kattavaa kurssipalautetta ja otat yhteyttä vuosikurssisi Kosti-vastaaviin tai meilaat ideasi koposopo@kuolo.fi.
 • Missaat muutaman pakollisen harkan klinikkakurssilla vakavan syyn takia. Kun palaat takaisin kouluun, niin opetushoitaja ilmoittaa lakonisesti ”tervetuloa ensi vuonna”. Sinä
  1. Hyväksyt osasi ja käyt harkat ensi vuonna. Tämä tarkoittaa viimeisenä vuonna valmistumisen lykkääntymistä.
  2. Otat yhteyttä lääketieteen laitoksen johtajaan ja vaadit oikeutta.
  3. Otat yhteyttä kurssin johtajaan ja kohteliaasti selität tilanteen. Opetushoitajilla ei ole valtaa päättää, ketkä putoavat kurssilta. Jos kurssin johtaja ei lämpene sairastodistuksellesi, niin otat yhteyttä kuolon koposopoihin ja me alamme ajaa asiaa kanssasi.
 • Et luota, että kuolon koposopot pystyvät viemään ideoitasi eteenpäin. Mielestäsi hoitaisit homman 100 kertaa paremmin ja vielä nopeamminkin. Sinulla on hurjasti energiaa ja tarmoa tehdä asioita. Sinä
  1. Haukut KuoLOa ja koposopoja vuosikurssikavereillesi jatkuvasti. Eihän muutosta näytä tapahtuvan viikon sisällä meilaamisesta.
  2. Ideoitasi ei näköjään arvosteta.
  3. Haet koposopoksi ensi syksyn yleiskokouksessa. Pääset itse suoraan kontaktiin opetushenkilökunnan kanssa ja voit kertoa suoraan, mikä mättää ja mikä on hyvää. KuoLO tarvitsee jatkuvasti uusia innokkaita tekijöitä!

Jos vastasit kaikkeen 3-vaihtoehdon, niin sinulla on homma hyvin hanskassa! Muut vaihtoehdot ovat esimerkkejä, joita EI kannata tehdä.

—————————-

Me koposopot istumme monissa opetuksen arvioinnin ja kehittämisen toimikunnissa, joten kaikki kehittävät ideat ja parannusehdotukset kursseilta otetaan vastaan avosylin ja viedään eteenpäin.

KuoLO:n koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat (=hallituksen koposopot) ovat opiskelijoiden edunvalvojia. Koposopot ovat opiskelijoiden apu ja ääni lääketieteen opiskelijoiden koulutukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Näissä asioissa koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat pyrkivät toimimaan viivyttelemättä, olemaan ajan tasalla ja parhaimmillaan toimimaan ennakoivasti. Koposopoon voit ottaa yhteyttä missä tahansa koulutukseen ja opiskelijan arkeen liittyvissä pulmissa. Mukaan keskusteluihin voit osallistua ottamalla yhteyttä vastaaviin tai osallistumalla koposopovaliokunnan kokouksiin. Ajankohtaisista asioista informoidaan jäsenistöä Kystan koposopo-palstan ja sosiaalisen median avulla. Vastaavat välittävät opintoja koskevaa palautetta ja kehitysehdotuksia tiedekuntaan, pyrkien olemaan ajan tasalla koulutusohjelman opintojen epäkohdista niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana pääsee toimimaan erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa. Edunvalvonnalliset asiat ovat pääsääntöisesti hyvin mielenkiintoisia ja jokaisella yleensä löytyy mielipide niitä koskien. Päivittäin mediassa keskustellaan lääketiedettä koskevista asioista jotka suoranaisesti tai osittain koskevat myös meitä opiskelijoita. Tuleva ammattimme on hyvin näkyvä osa yhteiskuntaa ja saa siksi osakseen jatkuvaa kritisointia ja on jatkuvasti muutospaineen alla.

Käytännössä koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat tekevät paljon yhteistyötä edunvalvontatehtävissä olevien opiskelijoiden, opetushenkilöstön, kurssikoordinaattorien, opetushoitajien, professorien ja tiedekunnan dekaanin kanssa. Keskustelua käydään yhteisissä kokouksissa ja palavereissa sekä paljon sähköpostin välityksellä. Asiat koskevat lukujärjestyksiä, yksittäisiä kursseja sekä koulutusohjelman kehittämistä ja opiskelijoiden oikeuksia. Pakollisen opetuksen laajuus ja ajankohtaisemmin kasvaneiden sisäänottomäärien tuomat lisäpaineet aiheuttavat paljon käytännön ongelmia lääketieteen koulutuksessa ja hyvin monet epäkohdat juontavat juurensa näistä asioista.

Koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat tekevät paljon yhteistyötä hallinnon opiskelijaedustajien eli Hallopedien kanssa, mikäli eivät itse ole siinä tehtävässä jo valmiina. Vastaavat koordinoivat hallopedien yhteistyötä järjestämällä mm. palavereita ja käymällä sähköpostitse keskusteluja opintoja koskevista asioista. Valtakunnallisten asioiden osalta yhteistyötä tehdään kansallisesti lääketieteen opiskelijoiden etuja ajavan Suomen Medisiinariliiton (SML) edustajien kanssa.  Yhteistyötä tehdään myös ISYY:n kanssa koulutus- ja sosiaalipoliittisissa jaostoissa koskien opiskelijoiden edunvalvonnallisia asioita ja hyvinvointia.

Tulevaisuudessa KuoLO:n koposopovastaavat tulevat tekemään enemmän yhteistyötä myös muiden terveystieteiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa.

Lääketieteen koulutus on tiivis kuuden vuoden ohjelma ja koposopot seuraavat jatkuvasti käytännön toteutumista. Suuret kurssikoot, pakollinen opetus ja opetuksen käytännön toteuttaminen tuottavat haasteita ja ongelmia. Koposopot seuraavat aktiivisesti uusien suurien kurssien etenemistä opinnoissaan, ja puuttuvat tarvittaessa kasvaneiden ryhmäkokojen aiheuttamiin ongelmiin.

Koulutuksestamme on jokaisella mielipide, jonka voi helposti kertoa koposopolle vaikka nykäisemällä hihasta, ja he välittävät viestin oikeille henkilöille. Koposopot, sekä jokaisen vuosikurssin edustajat, osallistuvat lääketieteen opetuksen ja kehittämisen toimikunnan kokouksiin ja siellä tekevät yhteistyötä opetus- ja laitoshenkilökunnan kanssa. Joka syksy ja kevät koposopot, sekä KuoLOn isännät ja emännät, osallistuvat opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden palaveriin, jossa jatkuvasti pyritään kehittämään opetuksen käytännön toteutusta. Hyvä keskusteluyhteys on edellytys kehitysideoiden kertomiseksi, rakentavan palautteen antamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

KuoLO haluaa myös huolehtia siitä, että opetushenkilökuntaa muistetaan hyvin hoidetusta työstä. Siksi koposopot tekevät keväisin hakukuulutuksen, ja luovuttavat vuoden opetushenkilö -palkinnon sekä Rita Sorvari -palkinnon vuoden opettajalle vuosijuhlissa syksyllä.

Koposopot osallistuvat usein Medisiinariliiton järjestämiin Halloped-tapaamisiin (hallinnon opiskelijaedustaja), liittokokouksiin ja ovat yhteydessä SML:n edustajien kanssa. Yhdessä he pyrkivät edistämään lääketieteen opiskelijoiden asioita kaikissa viidessä tiedekunnassa sekä järjestämään koulutukseen liittyviä tiedoitustilaisuuksia. Pian valmistuvien opiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden etuja valvoo Nuorten Lääkärien yhdistys, NLY, jonka paikallisosaston toimintaan koposopot usein osallistuvat. Myös NLY:n kanssa huolehditaan opiskelijoiden oikeuksista ja järjestetään tiedoitus- ja koulutustilaisuuksia.

Ja vielä lopuksi, hyvät opiskelijakollegat, vain annettu palaute kehittää.

koposopo (at) kuolo.fi

You’ll never walk alone:

Suomen Medisiinariliitto SML

NLY – Nuorten Lääkärien Yhdistys

ISYY – Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Lääkäriliitto